ABOUT US

Best Global Dairy Product with Best Solution

บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล สเปเชียลิตี้ มิลค์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล สเปเชียลิตี้ มิลค์ จำกัด หรือเป็นที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม ISM บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ไขมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทนมเปรี้ยว นมข้นหวาน ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์-บิสกิท เบเกอรี่ และช็อกโกแลต ซึ่งผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มประเทศได้ทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอาทิเช่นประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนิเซีย รวมถึงกลุ่มประเทศชั้นนำในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ค และ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

โดยผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มประเภทภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพสูง รวมถึงบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการผลิต HACCP, ISO, GMP และการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจและไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา อีกทั้งยังมีการขยายตลาดในส่วนของ สินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้บริษัท ISM Food Products จำกัด สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบปลีกย่อย และจำหน่ายให้ผู้ประกอบกิจการรายย่อย

นอกเหนือจากความพิถีพิถันในการคัดเลือกสินค้าแล้ว ISM ยังได้นำด้านองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์รวมถึงประสบการณ์ทางการตลาดและความต้องการของลูกค้านำมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นการบริการที่สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาสินค้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกันพัฒนาสินค้าต้นแบบขึ้นภายในห้องวิจัยของบริษัทจนเกิดเป็นสินค้าต้นแบบที่สามารถต่อยอดทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งยังสามารถคาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มการเติบโตและความผันผวนของมูลค่าวัตถุดิบซึ่งส่งผลให้เราสามารถช่วยประเมินแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และยังคงยึดมั่นในหลักการบริการอย่างซื่อตรงที่พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องแม้มูลค่าของสินค้าจะอยู่ในสภาวการณ์ที่มีความผันผวนของราคาสูงก็ตาม

 

เราเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยสินค้าคุณภาพและการบริการที่รวดเร็วสมบูรณ์แบบพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมเพื่อให้การดำเนินการของลูกค้าสามารถก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างมั่นคงไปพร้อมกัน

OUR BUSINESS PARTNERS & SUPPLIERS

Group of Companies

เราเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยสินค้าคุณภาพและการบริการ
ที่รวดเร็วสมบูรณ์แบบพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมเพื่อให้การดำเนินการของลูกค้าสามารถก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างมั่นคงไปพร้อมกัน

บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล
สเปเชียลิตี้ มิลค์ จำกัด

บริษัท ไอ เอส เอ็ม แวร์เฮ้าส์
แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ไอ เอส เอ็ม ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท คาเธ่ย์ ชอคโกแลต อินดัสตรีส์ จำกัด

Business Milestone

ตลอด 50 ปีแห่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา
เรายังคงให้ยึดมั่นในความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ปี พ.ศ. 2515

ก่อตั้งบริษัท คาเธ่ย์ ชอคโกแลต อินดัสตรีส์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าประเภทเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตและนำเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไขมันปาล์มจากประเทศมาเลเซีย เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเวเฟอร์และบิสกิทในภาคอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2531

ทำการก่อตั้งบริษัท แดรี่เวิลด์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานการจัดจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์นมจากกลุ่มประเทศยุโรป และออสเตรเลีย รวมถึงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์โกโก้ และผลิตภัณฑ์ไขมันปาล์มให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2533

ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม CARGILL ประเทศมาเลเซียโดยมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในกลุ่มไขมันปาล์มโกโก้ผง และช็อกโกแลต

ปี พ.ศ. 2546

ทำการก่อตั้งบริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล สเปเชียลิตี้ มิลค์ จำกัด (ISM)

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการที่สูงขึ้นของตลาดขึ้นของภาคการตลาดทั้งยังได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายโดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์นม ชีส โกโก้ ช็อกโกแลต และ ผลิตภัณฑ์ไขมันปาล์ม

ปี พ.ศ. 2549

ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ เอ็นแซดเอ็มพี หรือ บริษัท ฟอนเทียร่า โคโอเปอเรทีฟกรุ๊ป ประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2553

ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตให้แก่แบรนด์ GUAN CHONG BERHAD (GCB)ประเทศมาเลเซีย

ปี พ.ศ. 2556

ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตให้แก่แบรนด์ GERKENS ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอินโดนิเซีย

ปี พ.ศ. 2557

ทำการก่อตั้งบริษัทไอ เอส เอ็ม ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าแบ่งบรรจุประเภทผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์โกโก้ และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตสำหรับผู้ประกอบกิจการรายย่อยอาทิเช่นกลุ่มผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ ร้านเครื่องดื่ม ร้านชา-กาแฟ เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2563

ดำเนินการสร้างคลังสินค้า

สร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ มีพื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า 15,000 ตารางเมตร

ปี พ.ศ. 2564

เปิดใช้งานคลังสินค้า

เปิดคลังสินค้าอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อบริษัท ไอ เอส เอ็ม แวร์เฮาส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

Business Performance

  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากแหล่งผลิตชั้นยอดที่ได้รับการพัฒนา โดยบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
  • การวิจัยและพัฒนาสร้างต้นแบบวัตถุดิบใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับลูกค้า
  • ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากนมที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปีสร้างให้เกิดเป็นองค์ความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า
  • คลังสินค้าที่พร้อมสนับสนุนสายงานการผลิตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทสามารถสนับสนุนลูกค้าในด้านการวิเคราะห์ตลาด และความผันผวนของราคาสินค้าเพื่อช่วยลูกค้าในการลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาสินค้า และ ความผันผวนของราคาได้เป็นอย่างดี
  • บริการอย่างซื่อตรง ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในราคาและการจัดส่งว่าถูกต้องตรงเวลาแม้ในช่วงที่มีความผันผวนของราคาสินค้า

Look Beyond

ISM เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของมืออาชีพ

และเราจะมุ่งสร้างสรรไม่ใช่แค่สินค้าที่มีคุณภาพ แต่รวมไปถึงความใส่ใจที่ไม่หยุดยั้ง